خدمات هوشمند سازی هتلی

سها اسمارت نمایندگی برندهای برتر سیستم های هوشمند سازی میباشد ، این شرکت سابقه طولانی در تجهیز اماکن مختلف مانند شرکت ها و کارخانجات ، ارگان ها و سازمان ها ، هتل ها ، بیمارستان ها و … میباشد .

در این قسمت میتوانید خدمات هوشمند سازی بیمارستانی سها اسمارت را از جمله دستگیره دیجیتال ، قفل هوشمند ، سیستم های هوشمند بیمارستانی و … مشاهده نمایید .

دستگیره دیجیتال بیمارستان فارابی

دستگیره دیجیتال بیمارستان مهرگان مشهد