خدمات هوشمند سازی اداری و تجاری

سها اسمارت نمایندگی برندهای برتر سیستم های هوشمند سازی میباشد ، این شرکت سابقه طولانی در تجهیز اماکن مختلف مانند شرکت ها و کارخانجات ، ارگان ها و سازمان ها ، هتل ها ، بیمارستان ها و … میباشد .

در این قسمت میتوانید خدمات هوشمند سازی اداری سها اسمارت را از جمله دستگیره دیجیتال ، قفل هوشمند ، سیستم های هوشمند هتلی و … مشاهده نمایید .

دستگیره دیجیتال ساختمان مرکزی همراه اول

دستگیره دیجیتال سفارت روسیه تهران

دستگیره دیجیتال بانک سپه مرکزی

دستگیره دیجیتال سازمان اداری استخدامی کشور

دستگیره دیجیتال دانشگاه بزرگ بیرجند

دستگیره دیجیتال مجتمع تجاری پاژ مشهد

دستگیره دیجیتال گروه صنایع غذایی کوروش

دستگیره دیجیتال شهرداری آمل